Wyjątkowy styl w architekturze – Barok

Barok pojawił się jak styl w architekturze po renesansie. Kierunek ukształtował się w Rzymie a jego korzenie sięgają późnego renesansu. Przyjmuje się, że Barok trwał mniej więcej od połowy XVI wieku do połowy XVIII. Polski Barok jest ściśle związany ze zwycięstwem kontrreformacji. Dlatego jego największe skarby można podziwiać w kościołach. Barok charakteryzuje się wyjątkową obfitością wszelkich form materialnych. Poprzez odpowiednie dzielenie płaszczyzn wielostopniowymi pilastrami, gzymsami i niszami oraz dzięki zastosowaniu materiałów w kontrastowych, żywych kolorach uzyskano wrażenie ożywienia wnętrza. Światło oświetlające fragmenty wypukłe i sąsiadujące z nimi zacienione elementy detali dają wrażenie ciągłego ruchu. Charakterystyczne dla baroku jest bogate zdobnictwo i wyrafinowana forma rzeźb zdobiących budynki. Kompozycje barokowe nasycone są niemal teatralnym dynamizmem. Wnętrza są skomplikowane i rozbudowane, tak by trwała nieustanna gra cieni jakby walka pomiędzy światłem a mrokiem.

Comments are closed.