Umowa pośrednictwa na wyłączność – korzystne rozwiązanie

Z każdym rokiem wzrasta odsetek osób – właścicieli różnego rodzaju nieruchomości, czy są to domy, działki, czy mieszkania, którzy decydują się na korzystanie z usług oferowanych przez agencje nieruchomości w procesie poszukiwania kupca na swoją nieruchomość. Jest kilka możliwości skonstruowania umowy pośrednictwa na sprzedaż danej nieruchomości – pomiędzy pośrednikiem a klientem – jedną z takich opcji jest zastosowanie umowy tak zwanej na wyłączność – jest to rodzaj umowy, którą agencje nieruchomości polecają swoim klientom. Polega to na takim skonstruowaniu umowy pośrednictwa, że dana agencja posiada wyłączne prawo do sprzedaży danej nieruchomości, a więc przejmuje wszelkie obowiązki z tym związane, zobowiązując się do intensywnego działania w zakresie poszukiwania kupca i innych czynności związanych ze sprzedażą, a jednocześnie dana agencja zachowuje prawo do określonego w umowie wynagrodzenia niezależnie od tego, czy kupiec zostanie skojarzony przez pracowników danej agencji, czy też przyjdzie – jak to się czasem kolokwialnie określa – z ulicy. Wiele osób boi się podpisywać takie właśnie umowy na wyłączność, jednak jest to opcja skuteczna – oczywiście tylko w sytuacji, kiedy trafimy na solidna, profesjonalną agencję.

Comments are closed.