Sprzedajemy mieszkanie – czy zapłacimy podatek

Jeśli decydujemy się na sprzedaż mieszkania, powinniśmy mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach będziemy zobowiązani do zapłacenia podatku, a to mogą być całkiem niemałe kwoty. Generalnie zależy to od tego, ile czasu upłynęło pomiędzy faktem kupna przez nas tego lokalu mieszkalnego do czasu finalizacji jego sprzedaży – jeżeli dany okres wynosi więcej niż 5 lat, nie zapłacimy żadnego podatku od czynności sprzedaży mieszkania. Jeśli jednak sprzedamy mieszkanie przed upływem pięciu lat od daty stania się jego właścicielem (nieważne, czy weszliśmy w posiadanie lokalu poprzez jego kupno, darowiznę czy w przypadku spadku), będziemy zobowiązani do zapłacenia podatku wynoszącego 18 procent kwoty, jaką uzyskaliśmy ze sprzedaży mieszkania. Jednak i to jest uwarunkowane w pewien sposób, gdzie głównym czynnikiem jest data wejścia w posiadanie danego mieszkania, bowiem w różnych latach obowiązywały w tej kwestii różne przepisy – jeden z nich mówi o tym, że osoba, która sprzedaje mieszkanie, a była zameldowana pod wskazanym adresem przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, zostaje zwolniona z takiego podatku – wystarczy wypełnić stosowny druk w właściwym miejscowo urzędzie skarbowym.

Comments are closed.