Nieruchomości zabytkowe

Aby można było mówić o nieruchomościach zabytkowych, przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie są same nieruchomości. A wiec o nieruchomościach można mówić wtedy, kiedy stanowią część powierzchni gruntowej. Wszelkie nieruchomości zabytkowe taką część na pewno stanowią. Znajdują się na pewnym gruncie i są z nim ściśle związane. Zazwyczaj takie nieruchomości zabytkowe podlegają ochronie. Są chronione przez różnego rodzaju ustawy oraz ochronę zabytków. Dzięki temu, gdy dojdzie do ich uszkodzenia, łatwiej można je naprawić i ma się na to odpowiednie fundusze. Na pewno bardzo dobrze wyjdzie się na tym, jeśli będzie się znało przepisy dotyczące takich nieruchomości. Szczególnie jest to ważna sprawa dla konserwatora zabytków. Musi on znać takie przepisy, aby mógł w odpowiedni sposób działać w zakresie danej nieruchomości zabytkowej i aby miał możliwość sprawdzenia, czy wszystkie zapisy z nimi związane są zgodne z prawem. Warto zaznajamiać się z takimi właśnie przepisami.

Comments are closed.