Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Zabezpieczenie przed wybuchem a pracodawca. Przedsiębiorstwa, w których pracuje się z substancjami łatwopalnymi i w których atmosfera może sprzyjać tworzeniu się zjawisk wybuchowych oraz zagrożeń wybuchem muszą opracować ocenę ryzyka wybuchu oraz przygotować dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Pracodawca, który stosuje w swojej działalności gazy, ciecze, pyły które mogą tworzyć atmosferę wybuchową w związku z powietrzem zobowiązany jest do oceny zagrożenia wybuchem oraz wskazać pomieszczenia gdzie do tego wybuchu może dojść. Musi również wyznaczyć w pomieszczeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia oraz dokumentację i wskazać czynniki, które mogą zapoczątkować zapłon. Po wyznaczeniu strefy zagrożonej wybuchem konieczne jest wypełnienie wszelkich zaleceń ministra gospodarki zawartych w rozporządzeniu. Jest tu mowa o ocenie ryzyka przy której należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak prawdopodobieństwo i cas występowania wybuchowej atmosfery, uaktywnianie się źródeł zapłonu, miejsc gdzie może dojść do wyładowań elektrostatycznych, rozmiary przewidywanych skutków teoretycznego wybuchu.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Leave a Reply