Czy potrzebne jest zezwolenie na postawienie przy domu elektrowni wiatrowej

Od kilkunastu lat w naszym kraju z roku na rok wzrasta liczna tak zwanych elektrowni wiatrowych przydomowych, mianem tym określone są elektrownie wiatrowe instalowane przy domach jednorodzinnych lub na przykład przy gospodarstwach rolnych czy hodowlanych. Tego rodzaju elektrownie są w dużych ilościach produkowane w naszym kraju, ich moc wynosi maksymalnie 100 KW – powyżej tej mocy nie mogą nosić już miana elektrowni przydomowych. Energia wyprodukowana w takich elektrowniach jest bardzo tania, szacuje się, że koszt wyprodukowania jednej kilowatogodziny w tego rodzaju elektrowni oscyluje w granicach 2-3 groszy, co jest kilkadziesiąt razy mniejszy koszt niż ten, który ponosi odbiorca prywatny w naszym kraju kupując energię od zakładu energetycznego. Jeśli chcemy postawić taką elektrownię przy naszym domu, należy skierować pismo do urzędu gminy właściwego miejscowo, informujące o zamiarze postawienia wiatraka przy domu, można też załączyć specyfikacje danego urządzenia. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty złożenia naszego powiadomienia gmina nie wniesie sprzeciwu odnoście naszej inwestycji, możemy stawiać wiatrak i cieszyć się z taniej energii.

Comments are closed.