Architektura i budownictwo w starożytności

Warto rzec, że architektura istniała już bardzo wiele wieków temu. Działo się tak, dlatego, że mogła ona ewoluować z potrzeb, którymi dla człowieka była ochrona oraz możliwość schronienia się. Oczywiście wielkie znaczenie miały tutaj dostępne materiały, które wraz z upływem lat także zmieniały się oraz udoskonalały. W okresie trwanie lat starożytnych architektura znana była ludom w Egipcie oraz w Mezopotamii. Na obszarach tych odzwierciedlała ona boskość, a także w znacznym stopniu odnosiła się do kultury. Oczywiście mówiła ona także o potędze danego kraju zaś to stwierdzenie najbardziej znane było w Persji oraz Grecji a także Rzymie. W państwach tych coraz to szybciej rozwijały się nowe style i tendencje architektoniczne. Takie style ewoluowały przede wszystkim z miejskich idei, ale także i z religii czy też kultury. Po raz pierwszy mamy możliwość spotkać się z pisanymi tekstami, które to mówią o architekturze w okresie klasycznym. W nich to zawarto najpiękniejsze prace, a szczególnie te, które to mają wydźwięk religijny. W śród wielu źródła te stały się prawdziwymi kanonami sztuki.

Comments are closed.